VIAGRA

Viagra tas oralt och skrivs ut för behandling av erektil dysfunktion. Viagra är ett av de mest effektiva läkemedlen mot erektil dysfunktion. Viagra finns tillgängligt i olika doser, såsom 25 mg, 50 mg och 100 mg. Det hjälper de flesta som tar det att förbättra och upprätthålla erektion under lång tid. Detta ger konsumenten största möjliga njutning under samlag. Om patienten är över 65 år eller lider av något slags njur- eller leversjukdom, så rekommenderas det att starta med en låg dos Viagra (25 mg). Om man tar någon proteasblockerare (vanligtvis för behandling av AIDS) kan läkaren rekommendera att ta endast en dos om 25 mg per 48 timmar. I ovanliga fall kan erektion vidmakthållas i mer än fyra timmar! I sådana fall bör man omedelbart konsultera sin läkare för att undvika långsiktiga skador.

Viagratabletter är diamantformade och blå till färgen. Tabletten skall inte tas mer än en gång dagligen. Den måste tas 30 minuter upp till 4 timmar innan samlag. Det rekommenderas starkt att börja med en lägre dos (25 mg) och eventuellt höja till högre dos (100 mg) över tid.

Viagra kan tas av män i alla åldrar, med impotens, med högt blodtryck, hjärtsjukdom, diabetes och depression. Det har kliniskt bevisats att läkemedlet är säkert för de flesta män, men Viagra får inte tas av män som samtidigt tar nitratmediciner. I ovanliga fall rapporterades synbortfall hos män som tog PDE5-blockerare (inkluderande Viagra). De vanligaste bieffekterna hos Viagra är ansiktsrodnad, huvudvärk och orolig mage. I ovanliga fall har nedsatt syn och ljuskänslighet rapporterats. Det finns dockingen medicinsk rapport som direkt kopplar samman dessa bieffekter med Viagra. Om du drabbas av någon av bieffekterna, avbryt behandlingen och kontakta läkare.

Läs mer på jämförelsesidan